Mesajınız Başarıyla Bizlere Ulaşmıştır.

En kısa sürede sizlere geri dönüş yapacağız.

İşleminiz Sırasında Bir Hata Meydana Geldi.

Lütfen tekrar deneyiniz.

X

Geliştirilmiş Pazar Bağlantıları İle Mültecilere Ve Türkiye Vatandaşlarına Kayıtlı Tarım İstihdamı Desteği Projesi Kapsamında Satın Alma Uzmanı İstihdamı Duyurusu

 • 16 HAZİRAN 2020
 • GENEL DUYURU
 • İLAN SÜRESİ DOLMUŞTUR

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği

Geliştirilmiş Pazar Bağlantıları İle Mültecilere Ve Türkiye Vatandaşlarına Kayıtlı Tarım İstihdamı Desteği Projesi Kapsamında Satın Alma Uzmanı İstihdamı Duyurusu

İLGİ BİLDİRİMİNE DAVET

 

Proje No: P171543

Proje Adı: Geliştirilmiş Pazar Bağlantıları ile Mülteciler ve Türkiye Vatandaşlarına Kayıtlı Tarım İstihdamı Desteği Projesi

Proje Süresi: Haziran 2020 – Haziran 2024

Başvuru Numarası: CS3.1-02

İlgi Bildirimi Yayınlanma Tarihi (web): 27.05.2020

Son Başvuru Tarih ve Saati: 9 Haziran 2020 tarihinde saat 18.00

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği,  Geliştirilmiş Pazar Bağlantıları ile Mülteciler ve Türkiye Vatandaşlarına Kayıtlı Tarım İstihdamı Desteği Projesi için AB Sığınmacı Mali İmkan Fonu kapsamında Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası (Dünya Bankası) ile Avrupa Birliği’ne proje başvurusu kabul edilmiş olup, uygulama aşamasına geçilmiştir.  Bu proje kapsamında alınan fon davetin düzenlendiği alıma ilişkin sözleşmenin ödemelerinde kullandırılacaktır.

Bu kapsamda, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Proje Uygulama Birimi’nde istihdam edilmek üzere bir Satın Alma Uzmanı Danışmanı alınacaktır. Danışman Proje süresince Haziran 2020 – Haziran 2024 arasında tam zamanlı olarak istihdam edilecektir. Sözleşmeler İdarenin ihtiyacına, danışmanın performansına ve finans kaynağının durumuna göre Proje süresince yıllık olarak yenilenebilecektir. İşin süresi yaklaşık kırk sekiz ay olup, Haziran 2020’de başlatılması planlanmaktadır.

Beklenen Hizmetler:

 • Dünya Bankası'na sunulmadan önce, tedarik planının STEP sistemine gerekli formatta hazırlanması / güncellenmesi / yüklenmesinde PUB'a yardım sağlamak,
 • Tüm alınan mal ve hizmetlerin onaylı Satın Alma Planına uygun olarak yapılmasını sağlamak,
 • Satın alma planının hazırlanması aşamasında, sözleşme paketlemesinin proje uygulaması için etkili olduğundan ve Dünya Bankası kriterlerini karşıladığından emin olmak,
 • İhale ile ilgili görevler için Planların, Programların ve Bütçelerin hazırlanmasına ve revize edilmesine katkıda bulunmak,
 • Dünya Bankası'nın satın alma kurallarına ve prosedürlerine uygun olarak yürütülecek tüm tedarik faaliyetleri için PUB ve TKK’nin ilgili birimlerini desteklemek,
 • Gelecekte kısa listelere dahil edilme olasılıkları veya gelecekte tekrar değerlendirilmeleri için mal, iş, danışmanlık ve danışmanlık dışı hizmetlerinden alınan ilgi mektuplarını veri tabanlarını oluşturmak ve sürdürmek,

(Beklenen Hizmetlerin tamamını için “Procurement Specialist_Terms of Reference” inceleyin.)

Aranılan Nitelikler:

 • Muhasebe, finans, ekonomi Mühendislik, Hukuk, İşletme, Ticaret ve benzeri alanlarda lisans derecesi,
 • 5 yıl satın alma deneyimi,
 • Uluslararası finanse edilen projelerde en az 3 yıllık ilgili deneyim,
 • Tercihen Dünya Bankası'nın satın alma kural ve prosedürleri hakkında bilgi ve deneyim,
 • Kamu kurumları ve/veya uluslararası kuruluşlarla çalışma deneyimi,
 • Türkiye'deki kamu alımları / satın alma kuralları ve prosedürleri hakkında temel bilgi,
 • İngilizce ve Türkçe dillerinde içerik üretebilmek için Türkçe ve İngilizce dillerinde sözlü ve yazılı iletişim kurma kapasitesi,
 • Microsoft Office yazılımını (Word, Excel, Outlook, PowerPoint) kullanabilme,
 • Takım çalışması becerileri,
 • Analitik düşünme ve problem çözme becerileri,
 • Erkek adaylar (Türk vatandaşları) için tamamlanmış veya minimum 1 yıl ertelenmiş askeri hizmet,
 • Esnek çalışma saatlerine ve yoğun programa uygun çalışma,
 • Seyahat için herhangi bir kısıtlamanın olmaması.

 

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri uygun bireysel danışmanları, yukarıda belirtilen hizmetleri sağlamak üzere ilgi bildiriminde bulunmaya davet etmektedir. İlgi bildiriminde bulunmak isteyen bireysel danışmanların, aranılan nitelikleri ne oranda taşıdıklarını, yukarıda “aranılan nitelikler” başlığı altındaki sıralamaya uygun olarak gösteren, Ek’te yer alan örneğe uygun olarak Türkçe hazırlayacakları özgeçmişlerini, telefon numarası, adres ve başvurdukları pozisyonun Başvuru Numarasını içeren bir başvuru mektubuyla ve özgeçmişlerinde atıfta bulunulan diploma, sertifika, referans mektubu, vb. belgelerin birer fotokopisiyle birlikte en geç 9 Haziran tarihinde saat 18.00’e kadar aşağıdaki adrese e-mail yoluyla ulaştırmaları gerekmektedir.

Danışman seçimi Dünya Bankası’nın Temmuz 2016’da yayınlanan, Kasım 2017 ve Ağustos 2018’te revize edilen “DÜNYA BANKASI IPF Borçluları için Satın Alma Düzenlemeleri - Yatırım Projesi Finansmanında Satın Alma Tedarik, Yapım İşleri, Danışmanlık Dışı Hizmetler ve Danışmanlık Hizmetleri” (Satınalma Düzenlemeleri)’ne uygun olarak yapılacaktır. Yalnızca kısa listeye girebilen adaylara geri bildirimde bulunulacaktır.

Başvuruların Kabul edileceği iletişim bilgileri,

Posta Adresi: Yukarı Bahçelievler Mahallesi Wilhelm Thomsen Caddesi No:7 Çankaya Ankara

Telefon: +90(312) 216 40 00

Elektronik Posta: frit@tarimkredi.org.tr

Ek dosyalar:

EK-1: Başvuru Mektubu Örneği

EK-2: Özgeçmiş Formatı Örneği

EK-3: Procurement Specialist Terms of Reference